Prihlásiť na kurz

Pre prihlásenie do kurzu nám prosím pošlite žiadosť prostredníctvom kontaktného formulára.

Prihlásiť sa taktiež môžete pomocou emailu alebo telefónu.


Nový kurz otvoríme 25.06.2024 o 15,00 hod.


*V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je kolla@autoskolla.sk

Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.