Cenník

Cena kurzu za skupinu B vodičského oprávnenia:

630.-Eur pre všetkých záujemcov .

Číslo účtu: SK63 0900 0000 000331039014

Cena kurzu neobsahuje správne poplatky (kolky),kurz prvej pomoci,opravnú skúšku a pod. 

Cena je počas kurzu nemenná. 
Cena za 1 hodinu(60 min) doškoľovacej jazdy: 30.-Eur

Možnosti platby

Platbu za kurz môžete vykonať prevodom na účet,alebo v hotovosti. 
Platbu si môžete rozdeliť na 2 až 3 splátky.

Prvá splátka je splatná pri začatí kurzu , druhá do 35 dní resp.65 dní.

Darčekové poukážky

Darujte vodičák formou darčekovej poukážky pre Vašich blízkych.