Kontakt

Kontaktovať nás môžete pomocou kontaktného formulára, emailu, alebo na telefónnych číslach nižšie. 

*V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je kolla@autoskolla.sk

Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi kliknite sem.


Eduard Kolla Autoškola
Plavisko 7, Ružomberok, 034 01

Telefónne čísla:
+421 905 586 926

+421 917 827 324

Email:
kolla@autoskolla.sk 

POZOR: Slovo "kolla" aj "autoskolla" obsahuje dve L!


Facebook

Tu nás nájdete