Informácie o nás

Autoškola Eduard Kolla pôsobí V Ružomberku od roku 1991 , prešla mnohými testami , ktorými sa overila jej spôsobilosť a pripravenosť vzdelávať vodičov.
Svoje skúsenosti a poznatky využívame pri vzdelávaní vás, našich žiakov.
S každým žiakom komunikujeme individuálne a otvorene.
 

Vodičské oprávnenie typu B+B1 
Kondičné jazdy 
Školenie vodičov a vodičov referentov 
Zdravotná príprava je zabezpečená v rámci kurzu 
Učebné pomôcky ako testy, alebo knihy je možné si zapožičať. 
Pohodlné automobily na kondičné jazdy.


 

Absolvent kurzu získa základné znalosti o konštrukcii vozidla, jeho prevádzke. Po kondičných jazdách si osvojí obsluhovanie vozidla a na autocvičiskách sa bude naďalej zdokonaľovať. Teóriu a vyhlášku zákona sa naučí na vyučovacích hodinách. Absolvuje aj zdravotnú prípravu a osvojí si prvú pomoc a jej použitie. Po absolvovaní týchto bodov bude pripravený na riadenie osobného motorového vozidla a plynule sa zaradí do cestnej premávky.