Kurzy

Eduard Kolla - Autoškola, Vám ponúka vodičský kurz na získanie vodičského oprávnenia skupiny B a B1. Vďaka kvalitnej výučbe sa môžeme pochváliť jednou z najmenších prepadovostí v okrese.
Kurz trvá približne 9 - 11 týždňov v závislosti na vašich časových možnostiach. Minimálny počet vyučovacích hodín je stanovený podľa osnovy vydanej MDPT SR.


Počet vyučovacích hodín výučby teorie: 

Pravidlá cestnej premávky 20
Konštrukcia a údržba vozidiel 3
Teória vedenia vozidla 3
Zásady bezpečnej jazdy 6
Opakovanie 3  


Praktický výcvik sa vykonáva na vozidlách Kia Ceed. 

Školenia

  1. Školenia zamestnancov - vodičov resp. vodičov referentov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (prevádzka, opravy a údržba vozidiel)
  2. Preškolenie vodičov o aktuálnom znení zákona o cestnej premávke 

Druhy Kurzov

  1. Kurz na získanie vodičského oprávnenia skupiny B (osobné motorové vozidlá)
  2. Kurz doplňujúcich jázd (kondičné jazdy) držiteľa vodičského oprávnenia
  3. Kurz prvej pomoci