Kurzy

 Eduard Kolla - Autoškola, Vám ponúka vodičský kurz na získanie vodičského oprávnenia skupiny B a B1.
Vďaka kvalitnej výučbe sa môžeme pochváliť jednou z najmenších prepadovostí v okrese.
Kurz trvá približne 9 - 11 týždňov v závislosti na vašich časových možnostiach. Minimálny počet vyučovacích hodín je stanovený podľa osnovy vydanej MDPT SR.
Počet vyučovacích hodín výučby teorie:
Pravidlá cestnej premávky       20
Konštrukcia a údržba vozidiel    3
Teória vedenia vozidla             3
Zásady bezpečnej jazdy           6
Opakovanie                           3
Praktický výcvik sa vykonáva na vozidlách Škoda Rapid a ŠKODA Fabia combi.

 

ŠKOLENIA.


Školenia zamestnancov-vodičov resp.vodičov referentov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci(prevádzka,opravy a údržba vozidiel). 
Preškolenie vodičov o aktuálnom znení zákona o cestnej premávke 
 

KURZY.


Kurz na získanie vodičského oprávnenia skupiny B(osobné motorové vozidlá).
Kurz doplňujúcich jázd (kondičné jazdy) držiteľa vodičského oprávnenia.
Kurz prvej pomoci .