Najbližší kurz otvárame  v 12/ 2019. Sledujte náš web.

Žiadosť : https://www.slov-lex.sk/static/prilohy/SK/ZZ/2009/9/20180201_4591484-2.pdf (vytlačiť na jeden list obojstranne!!)