Najbližší kurz otvárame  11. 09. 2019 o 15,00 hod v budove autoškoly.

Žiadosť : https://www.slov-lex.sk/static/prilohy/SK/ZZ/2009/9/20180201_4591484-2.pdf (vytlačiť na jeden list obojstranne!!)