Nový kurz otvárame  17. 6. 2019 o 15,00 hod v budove autoškoly. Prihlášky sú k dispozícii už teraz:)