Najbližší kurz otvárame  24.2.2020 o 15,00 hod v budove autoškoly na Plavisku 7.

POZOR ! Autoškola presťahovaná z Bystrickej cesty na Plavisko 7 ( pri Spin clinic, stará Billa)