Najbližší kurz otvárame   5.12.2019 o 15,00 hod.

POZOR ! meníme adresu z Bystrickej cesty sa sťahujeme na Plavisko 7 ( pri Spin clinic, stará Billa)

Žiadosť : https://www.slov-lex.sk/static/prilohy/SK/ZZ/2009/9/20180201_4591484-2.pdf (vytlačiť na jeden list obojstranne!!)